ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มจร ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา สำรวจพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนดำเนินงาน ส่งเสริมปลูกหญ้าแฝก

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 พระมหาอนุชา กาญฺจโน ผู้อำนวยการ …

มจร ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา สำรวจพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนดำเนินงาน ส่งเสริมปลูกหญ้าแฝก Read More »

“กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖”

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. กองอาคารสถานที่และย …

“กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖” Read More »

“ประชุมบุคลากรกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖”

ประชุมบุคลากรกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ …

“ประชุมบุคลากรกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖” Read More »

รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทรัพย์ และพระมหาอนุชา กาญฺจโน รก.ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ และบุคลากรกองอาคารฯ ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินของมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู …

รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทรัพย์ และพระมหาอนุชา กาญฺจโน รก.ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ และบุคลากรกองอาคารฯ ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินของมหาวิทยาลัย Read More »

“หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มจร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ปลูกต้นไทรชมพู่ออสเตรเลีย จำนวน ๑๐๐ ต้น”

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระเดชพระคุ …

“หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มจร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ปลูกต้นไทรชมพู่ออสเตรเลีย จำนวน ๑๐๐ ต้น” Read More »

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานแม่บ้าน) ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๖

  ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พระมหาชำนาญ มหา …

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานแม่บ้าน) ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๖ Read More »

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมา …

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ประจำเดือน มิถุนายน 2563 Read More »

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (covid 19) : มจร

วันนี้14 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั …

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (covid 19) : มจร Read More »

ประชุมเตรียมประเมินการปฏิบัติงาน กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ๒๕๖๓

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ประชุมคณะทำงานการประเมินการป …

ประชุมเตรียมประเมินการปฏิบัติงาน กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ๒๕๖๓ Read More »

ซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานส่งเสริมฯ มจร

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยกลุ่มงานอาคาร ดูแลงานไฟฟ้ …

ซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานส่งเสริมฯ มจร Read More »

Scroll to Top